Samen met Mau­rits en Roos, eigenaren van de 25 meter lange tjalk de Een­dracht lev­eren we een tweedaagse train­ing om nooit te ver­geten. De metafoor van het zeilen wordt gebruikt om moeil­ijkhe­den onder ogen te zien en veran­der­ing te bren­gen in oude ingesleten patro­nen. Hier­door ontstaat ruimte, cre­ativiteit en veerkracht om met elkaar te bepalen wat nu echt belan­grijk is om als team te doen. Wat is de vuur­toren en wat is de beste weg naar je doel. De processen van ACT wor­den hier­bij gebruikt om op een andere manier te kijken naar je denken, je automa­tis­che gedragspa­tro­nen en je waar­den. Naast hard werken is er ruimte voor gezel­ligheid en een goed gesprek.
Er kun­nen 16 per­so­nen aan boord en de ver­zorg­ing is inclusief de maalti­j­den, snacks, koffie en thee. We varen op het IJs­selmeer en afhanke­lijk van de wind veran­deren we de stand van de zeilen. Deze train­ing is een uit­stek­ende start voor een MD-​traject en per­fect voor team­build­ing. Voor meer info over de Een­dracht: http://​een​drachtzeilen​.nl/​n​l​/