Train­ing Veerkracht met ACT

Een inten­sieve train­ing ACT van 4 dagde­len voor iedereen die die last heeft van piek­eren, werk­druk, slapeloosheid, stress en burn-​out.

Maandag 25 feb­ru­ari, 4, 11 en 18 maart 2019 van 13.00 tot 16.00 uur.
Vri­jdag 17 mei, 14 mei, 7 en 14 juni van 9.00 tot 12.00 uur
Vri­jdag 4, 11, 18 en 25 okto­ber van 9.00 tot 12.00 uur

Rem­brandt van Rijn­straat te Gronin­gen.
Kosten: € 395,- excl. btw inclusief werkmap en dig­i­taal materiaal.

Maak je dromen waar!

Wat wil je ècht, wat is belan­grijk voor jou en wat staat je in de weg om de din­gen te doen die je leven rijker maken?
een paar keer per jaar is er ruimte om te dromen op zaterdag.

30 maart 2019
6 juli 2019
5 okto­ber 2019
van 9.30 tot 16.00 uur aan de Rem­brandt van Rijn­straat in Gronin­gen
Kosten: € 195,- inclusief een heer­lijke lunch.

Echt con­tact!

Wil je echt con­tact en ver­bon­den­heid voe­len? Tij­dens deze work­shop ga je ervaren hoe je in korte tijd een diep­gaand gesprek kunt voeren. Met behulp van oefenin­gen en het beant­wo­or­den van vra­gen kom je tot de kern van ver­bon­den­heid en vriendschap.

Vri­jdagocht­end 22 maart van 10.00 tot 12.30 uur
Kosten: € 45,-

Locatie Gronin­gen

Ken­nis­mak­ingswork­shop ACT

Wil je weten of ACT iets voor jou is en of je het kan en wilt toepassen in je eigen prak­tijk?
Data: 3 mei en 7 sep­tem­ber 2019
TIjd­stip: 9.30 uur tot 16.30 uur.
Kosten: 195,- excl. btw. inclusief lunch en werkmap.
Accred­i­tatie mogelijk voor o.a. Reg­is­ter­plein, POH-​GGZ en NOBCO.

Oplei­d­ing ACT voor professionals

Oplei­d­ing ACT van 3 dagen.
Doel­groep: POH-​GGZ, soci­aal werk­ers, coaches en andere belang­stel­len­den die ACT in hun werk willen gebruiken
Data: Op aan­vraag.
Kosten: € 595,- excl. btw inclusief werkmap en usb-​stick en lunch.
Accred­i­tatie mogelijk voor o.a. Reg­is­ter­plein, POH-​GGZ en NOBCO.Rem­brandt van Rijn­straat 25
9718 PH Groningen
tel: 06 1336 0519