Maak je dromen waar!

Wat wil je ècht, wat is belan­grijk voor jou en wat staat je in de weg om de din­gen te doen die je leven rijker maken?
4 keer per jaar is er ruimte om te dromen op zater­dag.
12 jan­u­ari 2019
30 maart 2019
6 juli 2019
5 okto­ber 2019
van 9.30 tot 16.00 uur aan de Rem­brandt van Rijn­straat in Gronin­gen
Kosten: € 195,- inclusief een heer­lijke lunch.

Train­ing Veerkracht met ACT

Een inten­sieve train­ing ACT van 4 dagde­len voor iedereen die die last heeft van piek­eren, werk­druk, stress en burn-​out.
Don­derdag 10, 17 24 en 31 jan­u­ari 2019 van 13.00 tot 16.00 uur.
Maandag 25 maart, 4, 11 en 18 april 2019 van 13.00 tot 16.00 uur.
Rem­brandt van Rijn­straat te Gronin­gen.
Kosten: € 425 excl. btw inclusief werk­mak en dig­i­taal materiaal.

Ken­nis­mak­ingswork­shop ACT

Wil je weten of ACT iets voor jou is en of je het kan en wilt toepassen in je eigen prak­tijk?
Data: 2 feb­ru­ari, 3 mei en 7 sep­tem­ber 2019
TIjd­stip: 9.30 uur tot 16.30 uur.
Kosten: 195,- excl. btw. inclusief lunch en werkmap.
Accred­i­tatie mogelijk voor o.a. Reg­is­ter­plein, POH-​GGZ en NOBCO.

Oplei­d­ing ACT voor pro­fes­sion­als

Oplei­d­ing ACT van 3 dagen.
Doel­groep: POH-​GGZ, soci­aal werk­ers, coaches en andere belang­stel­len­den die ACT in hun werk willen gebruiken
Data: Woens­dag 30 jan­u­ari en 6 en 30 feb­ru­ari 2019 te Gronin­gen.
Tijd­stip: 9.30 tot 16.30 uur.
Kosten: € 695,- excl. btw inclusief werkmap en usb-​stick en lunch.
Accred­i­tatie mogelijk voor o.a. Reg­is­ter­plein, POH-​GGZ en NOBCO.Rem­brandt van Rijn­straat 25
9718 PH Groningen
tel: 06 1336 0519