Mijn naam is Jenny Blaauw­broek. Ik ben in 2009 in con­tact gekomen met ACT, mind­ful­ness en com­passi­etrain­ing. Ik heb dit sinds­dien in mijn leven geïn­te­greerd. Dit ging niet altijd even gemakke­lijk maar ik had wel door dat dit gedacht­en­goed belan­grijk is. Vanaf dat moment heb ik veel gelezen over ACT en ben ik naar work­shops en sym­posia gegaan.

In 2012 kreeg ik borstkanker en ACT en mind­ful­ness hebben mij geholpen om de peri­ode van inten­sieve behan­delin­gen op een goede manier door te komen en de chro­nis­che pijn na de oper­aties te accepteren. Daarna heb ik besloten dat ik hier mijn beroep van wil maken en heb ik de oplei­din­gen ACT en Mind­ful­ness gedaan. Na de oplei­d­ing tot ACT-​trainer ben ik met Bam­boe begonnen.

Ik heb een lange car­riere bij de lokale over­heid en ben goed op de hoogte over wat er speelt in mid­del­grote en grote organ­isaties. Ik heb gew­erkt in het HRM werkveld, als man­ager, ICT-​projectleider en HRM-​Expert-​Arbo.

Email-​adres: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

tel: 06 1336 0519

Oplei­d­ing:

  • HEAO-​EJ
  • Post HBO Man­age­ment & Organisatie
  • Oplei­d­ing ACT voor pro­fes­sion­als bij SeeTrue, Gijs Jansen 2014
  • Oplei­d­ing tot Mind­ful­nesstrainer Gecer­ti­ficeerd Cat­e­gorie 1 VMBN
  • Verdiepingscur­sus ACT, „Het Zelf” bij Jacque­line A Tjak 2015
  • Verdiepingscur­sus ACT bij chro­nis­che pijn bij Peter Heuts en Kar­lijn Schreurs 2015
  • Mas­ter­classes bij Jon Kabat-​Zinn en Steven Hayes 2015
  • TME mind­ful­ness op het werk Marina Gra­zier en Juliet Adams 2016
  • 2 daagse work­shop Self­care with ACT van prof. Kelly G. Wil­son 2017

Ik ben lid van de branchev­erenigin­gen de VMBN en ACBS-​BeNe waar actief ben in de opleidingscommisie.