Inter­visie

Als je basiso­plei­d­ing hebt afgerond is het fijn om samen met collega’s op een gestruc­tureerde wijze je vaardighe­den op peil te houden. Je kan in deze begeleide inter­visie een casus bespreken of mee­doen en –denken met een casus van een andere inbrenger. Bij deze inter­visie maken we gebruik van het boek „Inter­visie met Impact” van Jacque­line A-​Tjak en Annick Seys. Een bijeenkomst in een groep duurt twee uur, indi­vidueel 1 uur.