Super­visie

Als je de basiso­plei­d­ing hebt afgerond en je gaat aan de slag met ACT kan je tegen sit­u­aties aan­lopen waar­bij je even niet weet hoe hoe je dat het beste kan aan­pakken. Je merkt je eigen kwets­baarheid in het con­tact met de clënt. Dan kan het pret­tig zijn om dit in een groep of privé met je super­vi­sor te bespreken.

Ik geef super­visie bij mij thuis, in kleine groepen en online.

Neem gerust con­tact met mij op zodat we de behoefte en mogelijkhe­den kun­nen bespreken.

Kosten:

  • Face to Face € 130,-
  • Online € 90,-
  • In een kleine groep € 90,-