MBCT

MBCT staat voor Mind­ful­ness­based cog­ni­tive ther­apy is ontwikkeld door het Mind­ful­ness­cen­tre van de Uni­ver­siteit van Oxford. Onder­zoek heeft uit­gewezen dat deze meth­ode een posi­tief effect heeft bij span­ning, stress, burn-​out en slaap­prob­le­men. Ook bij mensen zon­der klachten ver­betert mind­ful­ness de kwaliteit van leven en werken aanzienlijk.

De MBCT train­ing duurt 8 weken van 2,5 uur en een stiltedag. Ik geef deze bij voorkeur in een ruimte die ingericht is voor mindfulness.

Je kri­jgt een train­ingsmap en usb-​stick met geluidsbestanden.

De train­ing is voor groepen van 6 tot 16 deelnemers.

Inmid­dels hebben een aan­tal zorgverzek­er­aars ook ont­dekt dat dit een zeer effec­tieve meth­ode is en wordt de train­ing door steeds meer verzek­er­aars bij burn-​out en voor man­tel­zorg­ers vergoed.