Mind­ful­ness op het werk

Mind­ful­ness op het werk is een korte train­ing die onwikkeld is door Marina Gra­zier en Juliet Adams bij het mind­ful­ness­cen­tre van de Oxford Uni­ver­sity en een spin-​off van de MBCT. Uit onder­zoek is gebleken dat ook deze train­ing een posi­tief effect heeft op de veerkracht en wel­bevin­den van de medew­erk­ers en dat het burn-​out, span­ning en depressie vermindert.

De train­ing duurt slechts 6 weken van 1 uur en de oefenin­gen die je thuis kan doen zijn ook een stuk kor­ter dan bij de MBCT.

Ik geef de train­ing gewoon in een (ver­gader) zaal. Er wordt gebruik gemaakt van het boek van Williams en Penman.