Train­ing Veerkracht met ACT

Een inten­sieve train­ing ACT van 4 dagde­len voor iedereen die die last heeft van piek­eren, werk­druk, slapeloosheid, stress en burn-​out.

Vri­jdag 4, 11, 18 en 25 okto­ber van 9.00 tot 12.00 uur

Rem­brandt van Rijn­straat te Gronin­gen.
Kosten: € 395,- excl. btw inclusief materiaal.

Maak je dromen waar!

Wat wil je ècht, wat is belan­grijk voor jou en wat staat je in de weg om de din­gen te doen die je leven rijker maken?
een paar keer per jaar is er ruimte om te dromen op zaterdag.

6 juli 2019
5 okto­ber 2019
van 9.30 tot 16.00 uur aan de Rem­brandt van Rijn­straat in Gronin­gen
Kosten: € 195,- inclusief een heer­lijke lunch.

Ken­nis­mak­ingswork­shop ACT

Wil je weten of ACT iets voor jou is en of je het kan en wilt toepassen in je eigen prak­tijk?
Datum: 7 sep­tem­ber 2019
TIjd­stip: 9.30 uur tot 16.30 uur.
Kosten: 195,-. inclusief mate­ri­aal.
Accred­i­tatie mogelijk voor o.a. Reg­is­ter­plein, POH-​GGZ en NOBCO. 6 PE-​Punten

Basiso­plei­d­ing ACT voor professionals

Oplei­d­ing ACT van 3 dagen.
Doel­groep: POH-​GGZ, soci­aal werk­ers, coaches en andere belang­stel­len­den die ACT in hun werk willen gebruiken.
Data: 13, 20 en 27 sep­tem­ber in Gronin­gen
13, 20 en 27 novem­ber in Groningen.

Kosten: € 495,- incl. werkmap.
Accred­i­tatie POH-​GGZ, BMW en Soci­aal werk­ers: 18 PE-​punten.

Verdiepings­da­gen

Na de basiso­plei­d­ing is er de mogelijkhied om je extra te verdiepen in de processen van ACT.

  • Cre­atieve hopeloosheid en accep­tatie. Wat doe je om con­t­role te houden over je gedachten en emoties en hoe effec­tief is dat.
  • Defusie. Kijken naar je denken en gevoe­lens. Je bent niet wat je denkt en wat je voelt.
  • Het zelf. Onder­houd een meer vrien­delijke en observerende houd­ing tot jezelf.
  • Waar­den en toegewijd han­de­len. Wat is nu echt belan­grijk en wat kan je doen om je leven meer richt­ing te geven in overeen­stem­ming met waarden.
  • Oefendag. Een dag om nog eens te oefe­nen met alle processen van ACT.

Doel­groep: Post-​HBO POH-​GGZ, Maatschap­pelijk werk­ers, coaches.
Data:
Kosten: 195,- per dag
Accred­i­tatie: POH-​GGZ, BMW, soci­aal werk­ers: 6 PE-​Punten.

Rem­brandt van Rijn­straat 25
9718 PH Groningen
tel: 06 1336 0519