Oplei­d­ing ACT 3 dagen voor professionals

Cat­e­gorie
Oplei­d­ing ACT
Datum
25 novem­ber 2019 10:00
Locatie
Gronin­gen — Groningen
Tele­foon
0613360519
E-​mail
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Oplei­d­ing ACT voor professionals

Steeds meer pro­fes­sion­als ont­dekken de kracht van ACT. Spe­ci­aal voor POH-​GGZ, docen­ten, soci­aal werk­ers en coaches hebben we deze com­pacte oplei­d­ing gemaakt waarmee je snel en prak­tisch aan de slag kan gaan met het geleerde.

In de oplei­d­ing van 3 dagen leer je hoe je ACT kan toepassen:

  • De the­o­retis­che ken­nis van Accep­tance en Com­mit­ment Ther­a­pie (ACT)
  • De processen van ACT kun­nen toepassen in het eigen leven en in de gesprekken met cliënten.
  • Het onder­scheid ken­nen tussen ACT en CGT en RET.
  • Kun­nen schake­len tussen de ver­schil­lende processen van ACT.

Door alle processen toe te passen op jezelf kan je deze door­gron­den en gebruiken in je clientencontact.

Deze oplei­d­ing is aangemeld bij en geac­cred­i­teerd door Reg­is­ter­plein en bij de LV POH-​GGZ en voor Soci­aal Werk­ers.
18 PE-​Punten

Data: 25 novem­ber en 2 en 9 decem­ber 2019 van 10.00 tot 17.00 uur.

Kosten: € 495,- Hierover is geen btw verschuldigd.

Locatie: Gronin­gen

Alle datums

  • 25 novem­ber 2019 10:00
Mis niets van Bamboe-​ACT!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief