Oplei­d­ing Proso­cial — Teamkracht

Teamkracht_Bamboe-ACT
Cat­e­gorie
Oplei­d­ing Proso­cial — Teamkracht
Datum
28 mei 2021 09:0025 juni 2021 13:00
Locatie
Online via Zoom
Tele­foon
0613360519
E-​mail
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Oplei­d­ing Proso­cial — Teamkracht

De weten­schap van samenwerken!

In deze oplei­d­ing leer je basis van Proso­cial, een weten­schap­pelijke meth­ode vanuit de evolutie-​wetenschap, de economie en de gedragsweten­schap. Naast de ken­nis leer je om een team te begelei­den met dit mooie gedachtengoed.

Onder­w­er­pen:

  • De the­o­retis­che achter­grond van Proso­cial — Teamkracht.
  • Waarom is de ken­nis van de evo­lu­tie zo belan­grijk als basis van Proso­cial? Wat is Mul­ti­level Selection.
  • De acht ken­merken van een effec­tief team waar­voor Eli­nor Ostrom in 2009 de Nobel­prijs ontving.
  • Psy­chol­o­gis­che flex­i­biliteit om keuzes te maken die goed zijn voor het indi­vidu èn de groep/​het team.
  • Je leert werken met de ACT-​matrix om het boven­staande te gebruiken in groepen.

Naast de the­o­rie krijg je oefenin­gen om deze zelf in een kleine groep toe te passen.

Na afloop ben je in staat om een team te begelei­den naar een meer effec­tieve en veilige wijze van samenwerken.

Het team zal meer werk­plezier ervaren waar­door er min­der verzuim is en de effec­tiviteit is verbeterd.

Doel­groep: Man­agers, lei­d­inggeven­den, con­sul­tants en teambegeleiders.

Docen­ten: Berber Vonk, eigenaar/​directeur van Prak­tikos. Berber is een ervaren docent en trainer Ze heeft ver­schil­lende train­in­gen en work­shops ACT gedaan en in 2020 de Proso­cial Oplei­d­ing bij grond­leg­ger Paul Atkins.
Jenny Blaauw­broek, eige­naar van Bamboe-​ACT, al sinds 2014 trainer en docent ACT. Zij heeft in 2018 de oplei­d­ing Proso­cial gedaan bij Paul Atkins en is vanaf 2020 coach bij het Proso­cial Insti­tute van Paul Atkins en tevens voorzit­ter van de Proso­cial Com­mu­nity of Prac­tice Europe/​Africa.

Data: 28 mei, 4, 11, 18 en 25 juni 2021 van 9.00 tot 13.00 uur.

Kosten:945,- (hierover is geen btw verschuldigd).

Mis niets van Bamboe-​ACT!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief