Oplei­d­ing ACT Online 6 dagdelen

3
Uitzicht_Bamboe-ACT
Cat­e­gorie
Oplei­d­ing ACT online
Datum
13 sep­tem­ber 202218 okto­ber 2022
Locatie
Online
Tele­foon
E-​mail
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Neem jij ACT mee op jouw reis?

Steeds meer pro­fes­sion­als ont­dekken de kracht van ACT!

Voor iedereen die met ACT wil werken zoals docen­ten, soci­aal werk­ers, coaches, POH’s GGZ en HRM/​loopbaanadviseurs en pijn­ver­pleegkundi­gen, vak­ther­a­peuten hebben we deze com­pacte oplei­d­ing gemaakt waarmee je snel en prak­tisch aan de slag kan gaan met het geleerde.

In deze online oplei­d­ing leer je hoe je ACT kan toepassen:

  • De the­o­retis­che ken­nis van Accep­tance en Com­mit­ment Ther­a­pie (ACT)
  • De processen van ACT kun­nen toepassen in het eigen leven en in de gesprekken met cliënten.
  • Het onder­scheid ken­nen tussen ACT en CGT en RET.
  • Kun­nen schake­len tussen de ver­schil­lende processen van ACT.

Door alle processen toe te passen op jezelf kan je deze door­gron­den en gebruiken in je clien­ten­con­tact.

Deze oplei­d­ing is aangemeld bij en geac­cred­i­teerd door
Reg­is­ter­plein en bij de LV POH-​GGZ, 18 PE-​Punten.
Soci­aal werk­ers, maatschap­pelijk werk e.a. 32 PE-​Punten
SKJ: 27 PE-​punten.
V&VN Pijn­ver­pleegkundi­gen: 20-​PE pun­ten. (neem con­tact met me op voor deze accred­i­tatie).
Reg­is­ter Vak­ther­a­pie: 34 PE-​punten
Noloc : 52 PE punten.

Data: 6 dins­da­gen van 13 sep­tem­ber t/​m 18 okto­ber 2022 van 9.00 tot 12.00 uur.

Kosten:575,- Hierover is geen btw verschuldigd.

Locatie: Online via Zoom

Mis niets van Bamboe-​ACT!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief