Work­shop Teamkracht

0
Prosocial_Teamkracht_Bamboe-ACT
Cat­e­gorie
Work­shop
Datum
5 okto­ber 2022 13:0014:30
Locatie
Online
Tele­foon
E-​mail
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Work­shopTeamkracht met Prosocial

Noorder­link facili­teert de work­shop: „Hoe kan Proso­cial bij­dra­gen aan een inclusieve organisatie”.

We hebben het alle­maal in ons, de berei­d­heid om elkaar te helpen en de behoefte om samen te werken. Wil je weten hoe je die vaardighe­den kan stimuleren?

Proso­cial is gebaseerd op inzichten uit de evo­lu­tieweten­schap, ACT (Accep­tatie en Com­mit­ment Train­ing) en de 8 ken­merken van een effec­tief team waar­voor Eli­nor Ostrom de Nobel­prijs voor de economie ontving.

  • Ont­dek hoe evo­lu­tie cul­tuur en gedrag beïn­vloedt (gebaseerd op actuele weten­schap­pelijke inzichten);
  • Leer de acht ken­merken van een effec­tief team kennen;
  • Hoe kan je de ACT Matrix als instru­ment inzetten om psy­chol­o­gis­che flex­i­biliteit bin­nen een groep te bevorderen;
  • Wat Proso­ci­aal gedrag;
  • Hoe maak je als indi­vidu keuzes die goed zijn voor jezelf èn die ten goede komen aan het func­tioneren van het team.

Het resul­taat is een flo­r­erend team waarin de deel­ne­mers vei­ligheid en wel­bevin­den ervaren waar­door eenieder beter tot zijn of haar recht kan komen. In deze proev­erij zal je zelf ervaren wat het effect van jouw keuze kan zijn

Doel­groep: iedere pro­fes­sional die geïn­ter­esseerd is in samenwerken.

Mis niets van Bamboe-​ACT!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief