Oplei­d­ing ACT voor oedeemtherapeuten

Reg­is­tratie gesloten
0
Logo-OedeemtherapieVodder
Cat­e­gorie
Oplei­d­ing ACT online
Datum
21 jan­u­ari 2020 00:00
Locatie
Zwolle
Tele­foon
0613360519
E-​mail
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

In samen­werk­ing met Joyce Bosman, Oedeemther­a­peut en eige­naar van oplei­d­ings­bu­reau Vod­der hebben we een driedaagse oplei­d­ing voor oedeemther­a­peuten gemaakt. Veel mensen met lip– en lym­feoedeem laten zich beperken door hun aan­doen­ing. Ze schamen zich voor de dikke arm, benen of het dra­gen van een kous. Voor de behan­de­lend ther­a­peuten is deze oplei­d­ing ACT een mooie manier om hierover het gesprek met de cliën­ten aan te gaan.

In de oplei­d­ing van 3 dagen leer je hoe je ACT kan toepassen:

  • De the­o­retis­che ken­nis van Accep­tance en Com­mit­ment Ther­a­pie (ACT)
  • De processen van ACT kun­nen toepassen in het eigen leven en in de gesprekken met cliënten.
  • Het onder­scheid ken­nen tussen ACT en CGT en RET.
  • Kun­nen schake­len tussen de ver­schil­lende processen van ACT.

Door alle processen toe te passen op jezelf kan je deze door­gron­den en gebruiken in je clientencontact.

De aan­vraag voor accred­i­tatie oedeem en fys­io­ther­a­peuten is ingediend.

Data: 21, 28 jan­u­ari en 4 feb­ru­ari 2020

Locatie: Zwolle

Let op. een reg­is­tratie wordt doorges­tu­urd naar oplei­d­ingsin­sti­tuut Vodder.

Je kan je ook aan­melden via deze link: Vod­der Oedeemtherapie

Alle datums

  • 21 jan­u­ari 2020 00:00
Mis niets van Bamboe-​ACT!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief