Oplei­d­ing ACT nu online

Reg­is­tratie gesloten
10
Lopen_bos_klein
Cat­e­gorie
Oplei­d­ing ACT online
Datum
27 maart 2020 10:0029 maart 2020 17:00
Locatie
ONLINE
Tele­foon
0613360519
E-​mail
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Oplei­d­ing ACT voor Pro­fes­sion­als nu online via ZOOM

Steeds meer pro­fes­sion­als ont­dekken de kracht van ACT!

Spe­ci­aal voor docen­ten, soci­aal werk­ers, coaches, POH’s GGZ en HRM/​loopbaanadviseurs hebben we deze com­pacte oplei­d­ing gemaakt waarmee je snel en prak­tisch aan de slag kan gaan met het geleerde.

In de oplei­d­ing van 6 weken 2 uur online leer je hoe je ACT kan toepassen:

  • De the­o­retis­che ken­nis van Accep­tance en Com­mit­ment Ther­a­pie (ACT)
  • De processen van ACT kun­nen toepassen in het eigen leven en in de gesprekken met cliënten.
  • Het onder­scheid ken­nen tussen ACT en CGT en RET.
  • Kun­nen schake­len tussen de ver­schil­lende processen van ACT.

Door alle processen toe te passen op jezelf kan je deze door­gron­den en gebruiken in je clien­ten­con­tact.

Deze oplei­d­ing is aangemeld bij en geac­cred­i­teerd door Reg­is­ter­plein en bij de LV POH-​GGZ, 18 PE-​Punten.
Soci­aal werk­ers, maatschap­pelijk werk e.a. 32 PE-​Punten

Data: 27 maart, 3 10, 17, 24 april en 1 mei 2020 van 10.00 tot 12.00 uur. Na afloop volgt een fysieke oefendag op 4 sep­tem­ber als dat mogelijk is of online supervisie.

Kosten:575,- Hierover is geen btw verschuldigd.

Locatie: Online via ZOOM. Je hoeft niets te installeren, je kri­jgt een linkje om in te loggen en het mate­ri­aal wordt dig­i­taal beschik­baar gesteld.

Alle datums

  • Van 27 maart 2020 10:00 tot 29 maart 2020 17:00
Mis niets van Bamboe-​ACT!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief