Oplei­d­ing ACT 3 dagen voor hulpverleners

Reg­is­tratie gesloten
1
Cat­e­gorie
Oplei­d­ing ACT
Datum
13 sep­tem­ber 2019 10:00
Locatie
Cen­trum de Poort — Moesstraat 20
Gronin­gen, Ned­er­land
Tele­foon
0613360519
E-​mail
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Oplei­d­ing ACT voor hulpverleners

Steeds meer pro­fes­sion­als ont­dekken de kracht van ACT!

Spe­ci­aal voor Soci­aal werk­ers en POH’s GGZ hebben we deze com­pacte oplei­d­ing gemaakt waarmee je snel en prak­tisch aan de slag kan gaan met het geleerde.

In de oplei­d­ing van 3 dagen leer je hoe je ACT kan toepassen:

  • De the­o­retis­che ken­nis van Accep­tance en Com­mit­ment Ther­a­pie (ACT)
  • De processen van ACT kun­nen toepassen in het eigen leven en in de gesprekken met cliënten.
  • Het onder­scheid ken­nen tussen ACT en CGT en RET.
  • Kun­nen schake­len tussen de ver­schil­lende processen van ACT.

Door alle processen toe te passen op jezelf kan je deze door­gron­den en gebruiken in je clientencontact.

Deze oplei­d­ing is aangemeld bij en geac­cred­i­teerd door Reg­is­ter­plein en bij de LV POH-​GGZ en voor Soci­aal Werk­ers.
18 PE-​Punten

Alle data: 13, 20 en 27 sep­tem­ber van 10.00 tot 17.00 uur.

Kosten: € 495,- Hierover is geen btw verschuldigd.

Locatie: Cen­trum de Poort, Moesstraat 20 te Groningen.

Alle datums

  • 13 sep­tem­ber 2019 10:00

Rem­brandt van Rijn­straat 25
9718 PH Groningen
tel: 06 1336 0519

De train­ing van Jenny heb ik als waarde­vol en plezierig ervaren. Door haar heb ik de kracht en de macht van mijn gedachtew­ereld leren ont­dekken. Dit doet zij met oprechte en per­soon­lijke aan­dacht voor de mens.
Gerda

Jenny is echt een fijne vrouw waar je al snel bij op je gemak voelt. Legt alles goed uit. Ze heeft mij erg geholpen na een ram­p­jaar. Ik ben weer meer posi­tief. Zoals ik mezelf ook ken.
Mar­lies

Dank voor de inspir­erende, waarde­volle en gezel­lige train­ing! Het heeft ons alle­maal weer bewuster gemaakt en we hebben mooie hand­vat­ten gekre­gen waar we zelf en in het werk zeker wat mee kun­nen!
Buurt­zorgT