Oplei­d­ing ACT 3 dagen voor hulpverleners

Reg­is­tratie gesloten
0
HexaflexBamboezondertekst
Cat­e­gorie
Oplei­d­ing ACT online
Datum
13 sep­tem­ber 2019 10:00
Locatie
Cen­trum de Poort — Moesstraat 20
Gronin­gen, Ned­er­land
Tele­foon
0613360519
E-​mail
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Oplei­d­ing ACT voor hulpverleners

Steeds meer pro­fes­sion­als ont­dekken de kracht van ACT!

Spe­ci­aal voor Soci­aal werk­ers en POH’s GGZ hebben we deze com­pacte oplei­d­ing gemaakt waarmee je snel en prak­tisch aan de slag kan gaan met het geleerde.

In de oplei­d­ing van 3 dagen leer je hoe je ACT kan toepassen:

  • De the­o­retis­che ken­nis van Accep­tance en Com­mit­ment Ther­a­pie (ACT)
  • De processen van ACT kun­nen toepassen in het eigen leven en in de gesprekken met cliënten.
  • Het onder­scheid ken­nen tussen ACT en CGT en RET.
  • Kun­nen schake­len tussen de ver­schil­lende processen van ACT.

Door alle processen toe te passen op jezelf kan je deze door­gron­den en gebruiken in je clientencontact.

Deze oplei­d­ing is aangemeld bij en geac­cred­i­teerd door Reg­is­ter­plein en bij de LV POH-​GGZ en voor Soci­aal Werk­ers.
18 PE-​Punten

Alle data: 13, 20 en 27 sep­tem­ber van 10.00 tot 17.00 uur.

Kosten: € 495,- Hierover is geen btw verschuldigd.

Locatie: Cen­trum de Poort, Moesstraat 20 te Groningen.

Alle datums

  • 13 sep­tem­ber 2019 10:00

Par­ti­c­ulier

Heb je het gevoel dat je klem zit? Heb je bijvoor­beeld een loop­baan vraagstuk of heb je stress van je werk of als man­tel­zorger? Kom je zodoende niet meer aan jezelf toe? Pieker je veel en heb je behoefte aan meer bal­ans? Kijk naar dit aan­bod voor men­tale veerkracht.

Coach­ing

Train­ing Veerkracht

Train­ing Slapen

Pro­fes­sional

Wil je ACT leren toepassen als coach, leer­ling­begelei­der, docent, POH-​GGZ, (bedrijfs-​) maatschap­pelijk werker of HRM/​loopbaan-​adviseur? Kies hier een train­ing die het beste aansluit bij jouw functie:

Intro­duc­tiework­shop

3 daagse basiso­plei­d­ing ACT

Verdiepings­da­gen ACT

Super­visie

Werkgever

Voor organ­isaties die de men­tale veerkracht van de medew­erk­ers wil ver­hogen, die duurzame inzetbaarheid belan­grijk vin­den en waar aan­dacht is voor plezierig samen­werken hebben we het vol­gende aanbod:

Coach­ing

Train­ing Veerkracht

Train­ing slapen

Teamkracht

Ik heb echt een hoop opgesto­ken van de oplei­d­ing! Nu in de prak­tijk ook aan het toepassen en voelt echt goed moet ik zeggen. Voelt ook als ver­adem­ing ofzo. Nor­maliter was ik veel meer bezig op andere vlakken te helen of helpen te her­stellen etc. Dat maakte het alle­maal ingewikkeld en onoverzichtelijk. Deze ken­nis helpt me goed om gefo­cust te bli­jven op dat­geen waar ik wat mee kan. Of juist niets mee hoef. Echt ver­fris­send!
Nancy POH-​GGZ

De train­ing van Jenny heb ik als waarde­vol en plezierig ervaren. Door haar heb ik de kracht en de macht van mijn gedachtew­ereld leren ont­dekken. Dit doet zij met oprechte en per­soon­lijke aan­dacht voor de mens.
Gerda

Jenny is echt een fijne vrouw waar je al snel bij op je gemak voelt. Legt alles goed uit. Ze heeft mij erg geholpen na een ram­p­jaar. Ik ben weer meer posi­tief. Zoals ik mezelf ook ken.
Mar­lies

Dank voor de inspir­erende, waarde­volle en gezel­lige train­ing! Het heeft ons alle­maal weer bewuster gemaakt en we hebben mooie hand­vat­ten gekre­gen waar we zelf en in het werk zeker wat mee kun­nen!
Buurt­zorgT

Mis niets van Bamboe-​ACT!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief