Oplei­d­ing:

 • 2 daagse work­shop RFT Work­shop RFT klin­isch tech­nis­che focus Yvonne Barnes– Holmes en Ciara McEn­teggart 2020
 • 2 daagse work­shop “the Self” in RFT Yvonne Barnes– Holmes en Ciara McEn­teggart 2019.
 • 2 daagse work­shop ACT Made Sim­ple Russ Har­ris 2019
 • Pro­ces­based ACT Yvonne Barnes-​Holmes en Ciara McEn­teggart 2019
 • Ver­vol­go­plei­d­ing ACT voor pro­fes­sion­als SeeTrue 2018
 • 2 daagse train­ing ACT voor jon­geren DNA V van Louise Hayes 2018
 • Facil­i­ta­tors train­ing Proso­cial bij dr. Paul Atkins 2018
 • 2 daagse work­shop maken van metaforen in RFT van Yvonne Barnes-​Holmes 2017
 • 2 daagse work­shop FACT Kirk Strosahl en Par­ti­cia Robin­son 2017
 • 2 daagse work­shop Self­care with ACT van prof. Kelly G. Wil­son 2017
 • TME mind­ful­ness op het werk Marina Gra­zier en Juliet Adams 2016
 • Oplei­d­ing tot Mind­ful­nesstrainer Gecer­ti­ficeerd Cat­e­gorie 1 VMBN 2016
 • Verdiepingscur­sus ACT, „Het Zelf” bij ACT-​Crusus van Jacque­line A Tjak 2015
 • Verdiepingscur­sus ACT bij chro­nis­che pijn bij Peter Heuts en Kar­lijn Schreurs 2015
 • Mas­ter­classes bij Jon Kabat-​Zinn en Steven Hayes 2015
 • Com­passi­etrain­ing Erik van der Brink 2014
 • Oplei­d­ing ACT voor pro­fes­sion­als bij SeeTrue 2013
 • Post HBO Man­age­ment & Organ­isatie ATOL 1998
 • HEAO-​EJ 1991