Oplei­d­ing Roel:


20022005 E-​MBA-​DO (Exec­u­tive Mas­ter of Busi­ness Admin­is­tra­tion in Dynamic Organ­i­sa­tions), ATOL (Hanze­Con­nect). Deze MBA is gericht op organ­isatieveran­der­ing.
20022004 Ontwikkel­gericht lei­d­inggeven, STAB/​Rijksuniversiteit Utrecht.
19911995 Per­son­eel & Organ­isatie, Hanze­hogeschool, Groningen.

Cur­sussen
2018 Oplei­d­ing ACT van SeeTrue.
2018 Facil­i­ta­tors train­ing Proso­cial van dr. Paul Atkins 2018.
2017 Facil­i­ta­tor pro­ject­matig creëren van Antheos.
2016 Pro­ject­matig Creëren voor ervaren projectleiders/​programmamanagers van Antheos.
2015 Train­ing effec­tief pre­sen­teren.
2014 Train­ing SCRUM-​methode.
2011 Mas­ter­class veran­derkunde voor gevorder­den van Ver­maak.
2010 Mas­ter­class veran­derkunde van de Caluwé en Vermaak.