Mijn naam is Jenny Blaauw­broek. Ik ben in 2009 in con­tact gekomen met ACT, mind­ful­ness en com­passi­etrain­ing. Ik heb dit sinds­dien in mijn leven geïn­te­greerd. Dit ging niet altijd even gemakke­lijk maar ik had wel door dat dit gedacht­en­goed belan­grijk is. Vanaf dat moment heb ik veel gelezen over ACT en ben ik naar work­shops en sym­posia gegaan.

In 2012 kreeg ik borstkanker en ACT en mind­ful­ness hebben mij geholpen om de peri­ode van inten­sieve behan­delin­gen op een goede manier door te komen en de chro­nis­che pijn na de oper­aties te accepteren. Daarna heb ik besloten dat ik hier mijn beroep van wil maken en heb ik de oplei­din­gen ACT en Mind­ful­ness gedaan. Na de oplei­d­ing tot ACT-​trainer ben ik met Bamboe-​ACT begonnen.

Ik geef train­ing Veerkracht, Oplei­d­ing ACT en indi­vidu­ele coach­ing. Dit kan incom­pany en op open inschri­jv­ing. Daar­naast begeleid ik samen met Roel teams met de meth­ode Teamkracht en ben ik oplei­der van de basiso­plei­d­ing ACT bij SeeTrue.

Maatwerk is altijd mogelijk dus neem con­tact op als je vra­gen hebt.

Email-​adres: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

tel: 06 1336 0519

Oplei­d­ing:

 • Pro­ces­based ACT Yvonne Barnes-​Holmes en Ciara McEn­teggart 2019
 • Ver­vol­go­plei­d­ing ACT voor pro­fes­sion­als SeeTrue Gijs Jansen 2018
 • 2 daagse train­ing ACT voor jon­geren DNA V van Louise Hayes 2018
 • Facil­i­ta­tors train­ing Proso­cial bij dr. Paul Atkins 2018
 • 2 daagse work­shop maken van metaforen in RFT van Yvonne Barnes-​Holmes 2017
 • 2 daagse work­shop FACT Kirk Strosahl en Par­ti­cia Robin­son 2017
 • 2 daagse work­shop Self­care with ACT van prof. Kelly G. Wil­son 2017
 • Verdiepingscur­sus ACT, „Het Zelf” bij Jacque­line A Tjak 2015
 • Verdiepingscur­sus ACT bij chro­nis­che pijn bij Peter Heuts en Kar­lijn Schreurs 2015
 • Mas­ter­classes bij Jon Kabat-​Zinn en Steven Hayes 2015
 • TME mind­ful­ness op het werk Marina Gra­zier en Juliet Adams 2016
 • Oplei­d­ing tot Mind­ful­nesstrainer Gecer­ti­ficeerd Cat­e­gorie 1 VMBN 2016
 • Com­passi­etrain­ing Erik van der Brink 2014
 • Oplei­d­ing ACT voor pro­fes­sion­als bij SeeTrue, Gijs Jansen 2013
 • Post HBO Man­age­ment & Organ­isatie ATOL 1998
 • HEAO-​EJ 1991

Ik ben lid van de branchev­erenigin­gen de VMBN en ACBS-​BeNe waar actief ben in de oplei­d­ingscom­misie en gereg­istreerd CRKBO-​docent.