Mijn naam is Jenny Blaauw­broek. Ik ben in 2009 in con­tact gekomen met ACT, mind­ful­ness en com­passi­etrain­ing. Ik heb dit sinds­dien in mijn leven geïn­te­greerd. Dit ging niet altijd even gemakke­lijk maar ik had wel door dat dit gedacht­en­goed belan­grijk is. Vanaf dat moment heb ik veel gelezen over ACT en ben ik naar work­shops en sym­posia gegaan.

In 2012 kreeg ik borstkanker en ACT en mind­ful­ness hebben mij geholpen om de peri­ode van inten­sieve behan­delin­gen op een goede manier door te komen en de chro­nis­che pijn na de oper­aties te accepteren. Daarna heb ik besloten dat ik hier mijn beroep van wil maken en heb ik de oplei­din­gen ACT en Mind­ful­ness gedaan en ben ik met Bamboe-​ACT begonnen.

Ik heb lange tijd bij de Gemeente Gronin­gen gew­erkt als hoofd Back­of­fice, pro­ject­man­ager en adviseur duurzame inzetbaarheid. In 2019 heb ik ontslag genomen om mijn hart te vol­gen en me volledig bezig te houden met ACT en Prosocial.

Ik geef met heel veel plezier Oplei­d­ing ACT, train­ing Veerkracht en indi­vidu­ele coaching.

Daar­naast begeleid ik teams met Proso­cial — Teamkracht,
In 2021 intro­duceer ik als eerste in Ned­er­land de oplei­d­ing Proso­cial — Teamkracht!

Email-​adres: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

tel: 06 1336 0519

Oplei­d­ing:

 • Online work­shop met Robyn Walser, 2021.
 • Online tweedaagse work­shop met Robyn Walser en Yvonne Barnes-​Holmes 2020.
 • 2 daagse work­shop RFT Work­shop RFT klin­isch tech­nis­che focus Yvonne Barnes-​Holmes en Ciara McEn­teggart 2020.
 • 2 daagse work­shop “the Self” in RFT Yvonne Barnes– Holmes en Ciara McEn­teggart 2019.
 • 2 daagse work­shop ACT Made Sim­ple Russ Har­ris 2019.
 • Pro­ces­based ACT Yvonne Barnes-​Holmes en Ciara McEn­teggart 2019
 • Ver­vol­go­plei­d­ing ACT voor pro­fes­sion­als SeeTrue Gijs Jansen 2018
 • 2 daagse train­ing ACT voor jon­geren DNA V van Louise Hayes 2018
 • Facil­i­ta­tors train­ing Proso­cial bij dr. Paul Atkins 2018
 • 2 daagse work­shop maken van metaforen in RFT van Yvonne Barnes-​Holmes 2017
 • 2 daagse work­shop FACT Kirk Strosahl en Par­ti­cia Robin­son 2017
 • 2 daagse work­shop Self­care with ACT van prof. Kelly G. Wil­son 2017
 • Verdiepingscur­sus ACT, „Het Zelf” bij Jacque­line A Tjak 2015
 • Verdiepingscur­sus ACT bij chro­nis­che pijn bij Peter Heuts en Kar­lijn Schreurs 2015
 • Mas­ter­classes bij Jon Kabat-​Zinn en Steven Hayes 2015
 • TME mind­ful­ness op het werk Marina Gra­zier en Juliet Adams 2016
 • Oplei­d­ing tot Mind­ful­nesstrainer Gecer­ti­ficeerd Cat­e­gorie 1 VMBN 2016
 • Com­passi­etrain­ing Erik van der Brink 2014
 • Oplei­d­ing ACT voor pro­fes­sion­als bij SeeTrue, Gijs Jansen 2013
 • Post HBO Man­age­ment & Organ­isatie ATOL 1998
 • HEAO-​EJ 1991

Ik ben lid van de branchev­erenigin­gen de VMBN en ACBS-​BeNe waar actief ben in de opleidingscommisie ,

Ik heb echt een hoop opgesto­ken van de oplei­d­ing! Nu in de prak­tijk ook aan het toepassen en voelt echt goed moet ik zeggen. Voelt ook als ver­adem­ing ofzo. Nor­maliter was ik veel meer bezig op andere vlakken te helen of helpen te her­stellen etc. Dat maakte het alle­maal ingewikkeld en onoverzichtelijk. Deze ken­nis helpt me goed om gefo­cust te bli­jven op dat­geen waar ik wat mee kan. Of juist niets mee hoef. Echt ver­fris­send!
Nancy POH-​GGZ

De train­ing van Jenny heb ik als waarde­vol en plezierig ervaren. Door haar heb ik de kracht en de macht van mijn gedachtew­ereld leren ont­dekken. Dit doet zij met oprechte en per­soon­lijke aan­dacht voor de mens.
Gerda

Jenny is echt een fijne vrouw waar je al snel bij op je gemak voelt. Legt alles goed uit. Ze heeft mij erg geholpen na een ram­p­jaar. Ik ben weer meer posi­tief. Zoals ik mezelf ook ken.
Mar­lies

Dank voor de inspir­erende, waarde­volle en gezel­lige train­ing! Het heeft ons alle­maal weer bewuster gemaakt en we hebben mooie hand­vat­ten gekre­gen waar we zelf en in het werk zeker wat mee kun­nen!
Buurt­zorgT