ACT en de kracht van acceptatie

Regel­matig doe ik op zondagocht­end een duur­loopje, zo ook van­mor­gen. Voor­dat ik wegga kijk ik toch even naar buiten om het weer te checken. Het regent en ik twi­jfel of ik nog even zal wachten. Ik check buien­radar op mijn tele­foon en zie dat het over een half uur droog is. Ik besluit om nog een kopje koffie te nemen om de bui af te wachten.

Een half uurtje later trek ik de loop­schoe­nen aan en jog ik richt­ing het park. De straten zijn alweer bijna droog en ik draai via het bruggetje het park in. Daar kom ik op een mod­derig pad en ik zigzag tussen de plassen door om mijn voeten droog te houden. Ik loop niet meer lekker ontspan­nen en mijn blik is naar de grond gericht. Ik ben vooral bezig om geen natte voeten te kri­j­gen. Ik merk dat ik word inge­haald door een groepje jonge jon­gens. Ze lopen heel gemakke­lijk en zo te horen ook met veel plezier. De achterkant van hun benen zit­ten volledig onder de mod­der en ze doen geen moeite om de plassen te ontwijken.

Ik besluit om me ook niet meer druk te maken om de plassen en kijk tij­dens het lopen weer om me heen. Het park is prachtig in het najaar met pad­den­stoe­len tussen het gras en rood­bru­ine bladeren aan de bomen. De eerste keer dat ik dwars door een plas loop voel ik het koude water in mijn sokken lopen. Bah, koud! Daarna maakt het niet meer uit. Ik loop lekker door en geniet van mijn duur­loopje. Als ik thuis ben zet ik met een glim­lach mijn natte schoe­nen onder de ver­warm­ing en neem ik een lekkere warme douche.

ACT en acceptatie

Als het bij ACT over accep­tatie gaat, vra­gen mensen mij vaak: moet je dan alles maar over je heen laten lopen en gewoon accepteren? Maar dit is niet wat we hier­mee bedoe­len bin­nen ACT.

We zijn vaak bezig om onpret­tige zaken niet te voe­len. Vaak neemt het ver­mi­j­den van onpret­tige zaken zoveel tijd en energie in beslag dat je niet meer bezig bent met din­gen die voor jou echt belan­grijk zijn. In de metafoor van het duur­loopje kan ik niet meer geni­eten van het lopen omdat ik verkrampt bezig ben met geen natte voeten. Pas nadat ik die strijd heb opgegeven kan ik weer geni­eten van dat waar ik mee bezig was, lekker hard­lopen MET natte voeten.

Dit is wat we in ACT met accep­tatie bedoe­len. Het gaat niet om alles maar lijdzaam over heen laten gaan maar het is een besluit om een onplezierige ervar­ing er te laten zijn zodat er weer ruimte is om te geni­eten van dat wat je wilt doen.

Meer weten over ACT? Kijk bij het aan­bod naar de mogelijkheden.