Vorige week was ik op een feest en daar werd het liedje “Ain boer wol naar zien naober tou” gezon­gen. Bij mij kwam meteen de herin­ner­ing aan de lagere school naar boven en de hele tekst kon ik meezin­gen. Drie dagen later had ik het nog in hoofd. Zo leuk was dat liedje nou ook weer niet….
Het begon een aardige oor­wurm te wor­den en ik probeerde ervan af te komen! Ik ging lied­jes zin­gen van Bowie, de Stones, Acda en de Munnik. En het resul­taat? Ain boer wol…etc. Pfff. Dat is balen! Hoe hard ik ook mijn best doe, ik kom er maar niet vanaf. En ik heb er ook veel energie in gesto­ken, echt van alles geprobeerd om dat lied uit mijn hoofd te krijgen.

Negatieve gedachte als oorwurm

Zo gaat het ook vaak met negatieve gedachten. Je hoort vaak dat je posi­tief moet denken! Dan komt het goed. Hier kan je heel hard je best voor doen, er veel energie in steken en soms werkt dat ook wel… voor een tijdje. Daarna komt er net als mijn liedje “Ain boer” diezelfde gedachte gewoon weer terug. Immers vaak is het er een­tje die je al een groot deel van je leven bij je hebt.

Gedachten zijn.… gedachten

In plaats van heel erg je best te doen om ervan af te komen kan je ook gewoon opmerken dat die gedachte van “Ik kan het niet” weer voor­bijkomt. Je kan je ver­stand bedanken voor deze zin­loze gedachte. Je hoeft namelijk niet naar je gedachten te luis­teren en jouw gedachten vertellen je ook niet altijd de waarheid. Nadat je je ver­stand hebt bedankt voor de gedachte kan je weer verder met dat waar je mee bezig was. Net zoals het liedje hoef je er niet naar te luisteren.

Om dit pro­ces makke­lijker te maken heb ik mijn ver­stand de naam Mieke gegeven. Eén van de din­gen die zij mij vaak vertelt is dat ik niet kan schri­jven… Bedankt Mieke, en ik doe het nu lekker toch.