Intro­duc­tiework­shop ACT

Wil je weten of ACT iets voor jou is en of je het kan en wilt toepassen in je eigen praktijk?

Kom dan naar een van onze introductieworkshops.

In de work­shop krijg je inzicht in de basis­principes van ACT.

Je kri­jgt een inkijkje in het gedacht­en­goed, hoe we omgaan met emoties en gedachten en vooral wat alle­maal niet werkt.

Zelfs na 1 dag heb je al een groot aan­tal instru­menten in han­den die je meteen in prak­tijk kunt brengen.

Ook voor deze work­shops is accre­datie mogelijk bij Reg­is­ter­plein, LV POH-​GGZ en andere beroepsv­erenigin­gen. 6 PE punten.

Down­load hier het aan­meld­for­mulier

Oplei­d­ing ACT voor POH-​GGZ en andere hulpverleners

Oplei­d­ing ACT van 3 dagen
Locatie: Cen­trum de Poort Moest­straat 20 te Gronin­gen
Kosten: € 495,- (hierover is geen btw verschuligd

Data: vri­jdag 13, 20 en 27 sep­tem­ber 2019
Tijd­stip: 10.00 tot 17.00 uur.

Data: woens­dag 13, 20 en 27 novem­ber 2019
Tijd­stip: 10.00 tot 17.00 uur.

De train­ing van Jenny heb ik als waarde­vol en plezierig ervaren. Door haar heb ik de kracht en de macht van mijn gedachtew­ereld leren ont­dekken. Dit doet zij met oprechte en per­soon­lijke aan­dacht voor de mens”.
Gerda

Jenny is echt een fijne vrouw waar je al snel bij op je gemak voelt. Legt alles goed uit. Ze heeft mij erg geholpen na een ram­p­jaar. Ik ben weer meer posi­tief. Zoals ik mezelf ook ken”.
Mar­lies

Dank voor de inspir­erende, waarde­volle en gezel­lige train­ing! Het heeft ons alle­maal weer bewuster gemaakt en we hebben mooie hand­vat­ten gekre­gen waar we zelf en in het werk zeker wat mee kun­nen!
Buurt­zorgT