Intro­duc­tiework­shop ACT

Wil je weten of ACT iets voor jou is en of je het kan en wilt toepassen in je eigen praktijk?

Kom dan naar een van onze introductieworkshops.

In de work­shop krijg je inzicht in de basis­principes van ACT.

Je kri­jgt een inkijkje in het gedacht­en­goed, hoe we omgaan met emoties en gedachten en vooral wat alle­maal niet werkt.

Zelfs na 1 dag heb je al een groot aan­tal instru­menten in han­den die je meteen in prak­tijk kunt brengen.

Ook voor deze work­shops is accre­datie mogelijk bij Reg­is­ter­plein, LV POH-​GGZ en andere beroepsv­erenigin­gen. 6 PE punten.

Down­load hier het aan­meld­for­mulier