Echte vriend­schap in 36 vragen!

Wil je echt con­tact en ver­bon­den­heid voe­len? Tij­dens deze work­shop ga je ervaren hoe je in korte tijd een diep­gaand gesprek kunt voeren. Met behulp van oefenin­gen en het beant­wo­or­den van vra­gen kom je tot de kern van ver­bon­den­heid en vriend­schap. Door je kwets­baarheid te delen en je open te stellen voor een ander groeit de com­passie voor elkaar. We doen de oefen­ing bij voorkeur in twee– en dri­etallen, soms is een iets grotere groep zinvol.

De vra­gen en oefenin­gen zijn gemaakt op basis van het mate­ri­aal van dr. Jonathan Kan­ter die onder­zoek doet naar relaties en verbind­ing bij de afdel­ing psy­cholo­gie van de uni­ver­siteit van Washington.

Deze work­shop is geschikt voor eenieder die meer verdieping wil in relaties. Je kan alleen of samen met je part­ner, vriend, kind, ouder of col­lega komen.
Het is ook een uit­stek­ende start voor een teamdag!

Duur: 2,5 uur

Kosten: € 65,-

Locatie Gronin­gen