Echte vriend­schap in 36 vragen!

Wil je echt con­tact en ver­bon­den­heid voe­len? Tij­dens deze work­shop ga je ervaren hoe je in korte tijd een diep­gaand gesprek kunt voeren. Met behulp van oefenin­gen en het beant­wo­or­den van vra­gen kom je tot de kern van ver­bon­den­heid en vriend­schap. Door je kwets­baarheid te delen en je open te stellen voor een ander groeit de com­passie voor elkaar. We doen de oefen­ing bij voorkeur in twee– en dri­etallen, soms is een iets grotere groep zinvol.

De vra­gen en oefenin­gen zijn gemaakt op basis van het mate­ri­aal van dr. Jonathan Kan­ter die onder­zoek doet naar relaties en verbind­ing bij de afdel­ing psy­cholo­gie van de uni­ver­siteit van Washington.

Deze work­shop is geschikt voor eenieder die meer verdieping wil in relaties. Je kan alleen of samen met je part­ner, vriend, kind, ouder of col­lega komen.
Het is ook een uit­stek­ende start voor een teamdag!

Duur: 2,5 uur

Kosten: € 65,-

Locatie Gronin­gen

De train­ing van Jenny heb ik als waarde­vol en plezierig ervaren. Door haar heb ik de kracht en de macht van mijn gedachtew­ereld leren ont­dekken. Dit doet zij met oprechte en per­soon­lijke aan­dacht voor de mens”.
Gerda

Jenny is echt een fijne vrouw waar je al snel bij op je gemak voelt. Legt alles goed uit. Ze heeft mij erg geholpen na een ram­p­jaar. Ik ben weer meer posi­tief. Zoals ik mezelf ook ken”.
Mar­lies

Dank voor de inspir­erende, waarde­volle en gezel­lige train­ing! Het heeft ons alle­maal weer bewuster gemaakt en we hebben mooie hand­vat­ten gekre­gen waar we zelf en in het werk zeker wat mee kun­nen!
Buurt­zorgT