Opleiding ACT Online 6 dagdelen

Online
Categorie
Opleiding ACT online
Dates
16 september 2024 09:00 - 23 oktober 2024 12:00

Steeds meer pro­fes­sion­als ont­dekken de kracht van ACT!

Voor iedereen die met ACT wil werken zoals docen­ten, soci­aal werk­ers, coaches, POH’s GGZ en HRM/ loopbaanadviseurs en pijn­ver­pleegkundi­gen, vak­ther­a­peuten hebben we deze com­pacte oplei­d­ing gemaakt waarmee je snel en prak­tisch aan de slag kan gaan met het geleerde.

In deze online oplei­d­ing leer je hoe je ACT kan toepassen:

  • De the­o­retis­che ken­nis van Accep­tance en Com­mit­ment Ther­a­pie (ACT)
  • De processen van ACT kun­nen toepassen in het eigen leven en in de gesprekken met cliënten.
  • Het onder­scheid ken­nen tussen ACT en CGT en RET.
  • Kun­nen schake­len tussen de ver­schil­lende zuilen van ACT.

Door alle processen toe te passen op jezelf kan je deze door­gron­den en gebruiken in je clien­ten­con­tact.

Deze oplei­d­ing is aangemeld bij en geac­cred­i­teerd door
Reg­is­ter­plein en bij de LV POH- GGZ, 18 PE- Punten.
Soci­aal werk­ers, maatschap­pelijk werk e.a. 51 PE- Punten
SKJ: 27 PE- punten.
Reg­is­ter Vak­ther­a­pie: 36 PE- punten
Noloc : 52 PE punten.
Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals GGZ en SPV: 18 punten.

Data: 6 woensdagen 18 september tot en met 23 oktober 2024 van 9.00 tot 12.00 uur.

Kosten: € 645,- Hierover is geen btw ver­schuldigd. informeer bij je werkgever voor het schol­ings– of ontwikkelbudget.

Locatie: Online via Zoom

 

 
 
Mis niets van Bamboe-ACT!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Contact
Iban: NL22 ASNB 0707 3195 28  
KvK: 60101113
Btw: NL001508117B36

Rembrandt van Rijnstraat 25
9718 PH GRONINGEN
info@bamboe-ACT.nl
06-1336 0519