Con­tact­per­soon

Mobiel:
06 1336 0519

Con­tact­for­mulier

Send an Email
(option­eel)

Train­ing Veerkracht met ACT in 4 middagen

Plaats: De Rem­brandt Cae­mer, Rem­brandt van Rijn­straat te Groningen.

Don­derdag­mid­dag 10, 17, 24 en 31 jan­u­ari 2019 van 13.00 tot 16.00 uur.

Kosten: € 425,- (excl. btw).

Informeer bij je werkgever voor een vergoeding.

Rem­brandt van Rijn­straat 25
9718 PH Groningen
tel: 06 1336 0519

Kijk voor leuke links en artike­len over ACT en mind­ful­ness op mijn Face­book­pag­ina.