Opleiding Teamkracht met ProSocial in Groningen

Prosocial_Teamkracht_Bamboe-ACT
Categorie
Opleiding Prosocial - Teamkracht
Dates
19 september 2024 10:00 - 17 oktober 2024 17:00

Teamkracht met ProSocial

ProSo­cial is de ken­nis van samen­werken. Meer werk­plezier, effec­tiviteit en vei­ligheid en een lager verzuim? Het kan met Prosocial.

In deze 3 daagse leer­gang leer je de processen en de achter­grond van ProSo­cial ken­nen en kan jij na de leer­gang zelf een team begelei­den aan de hand van dit gedacht­en­goed. Maar wat is ProSo­cial precies?

Over proSo­cial

Proso­ci­aal gedrag komt ten goede aan de omgev­ing, maar gaat niet ten koste van jezelf. Sterker nog, het is ook in het belang van het indi­vidu. Het groeps­be­lang en het eigen­be­lang vallen samen.

Wat lev­ert het je op?

  • Na afloop ben je in staat om een team te begelei­den naar een meer effec­tieve en pret­tige wijze van samenwerken.
  • Het team zal meer vei­ligheid en werk­plezier ervaren waar­door er min­der verzuim is en de effec­tiviteit verbetert.
  • Snelle con­flictbe­mid­del­ing, opti­male autonomie en gevoel van verbind­ing zor­gen voor een flo­r­erend team.

Waar gaan we mee aan de slag?

  • De the­o­retis­che achter­grond van ProSo­cial — Teamkracht.
  • Waarom ken­nis van de evo­lu­tie belan­grijk is als basis voor ProSo­cial. Wat is Mul­ti­level Selection?
  • De acht ken­merken van een effec­tief team waar­voor Eli­nor Ostrom in 2009 de Nobel­prijs ontving.
  • ACT (Accep­tatie & Com­mit­ment Train­ing) is behulpzaam voor het ontwikke­len van de psy­chol­o­gis­che flex­i­biliteit die nodig is om keuzes te maken die goed zijn voor het indi­vidu én het team.
  • Je leert werken met de ACT–matrix om het boven­staande te gebruiken in groepen.

Naast de the­o­rie krijg je oefenin­gen om zelf in een kleine groep toe te passen.

Voor wie is de training?

Man­agers, lei­d­inggeven­den, adviseurs, team­coaches en iedereen die in of met groepen/ teams werkt.

Aan­tal deelnemers

Er kun­nen max­i­maal 12 deel­ne­mers meedoen.

Duur: 3 hele dagen d.d. 19 september en 3 en 17 oktober 2024 van 10.00 tot 17.00 uur. In overleg kunnen we na dag 2 een intervisiemoment plannen.

Locatie: Gronin­gen.

Matthijs Steen­veld waarmee ik samen het boek heb geschreven geeft dezelfde oplei­d­ing in Lei­den. Meer info hierover is te vin­den op zijn web­site https://www.msteeneveld.nl/prosocial/

Kosten: 875,- inclusief lunch en boek. (hierover hoef ik geen btw te rekenen).

Wat verwachten we van jou?

Dat je aan­wezig bent bij de bijeenkom­sten en oefenin­gen doet met een team. De laat­ste bijeenkomst geef je een pre­sen­tatie over een casus met jouw team.

inschrijven Bamboe-ACT

 
 
Mis niets van Bamboe-ACT!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Contact
Iban: NL22 ASNB 0707 3195 28  
KvK: 60101113
Btw: NL001508117B36

Rembrandt van Rijnstraat 25
9718 PH GRONINGEN
info@bamboe-ACT.nl
06-1336 0519