Cur­sus lijst

07
feb
Online via Zoom
Eerste Ned­er­land­stal­ige oplei­d­ing Teamkracht Proso­cial! De weten­schap­pelijk ken­nis van samen­werken.

08
feb
Online
Online ACT voor POH-​GGZ, jeugdw­erk­ers, coaches en andere pro­fes­sion­als

10
feb
Groningen
Leer effec­tief werken met Accep­tatie en Com­mit­ment Therapie/​training! Live bijeenkom­sten Gronin­gen