ACT

ACT (Acceptatie en Commitment Training) is een trainings- en coachingsmethode die in de jaren ’90 is ontwikkeld door de psychologen Steven Hayes, Kelly Wilson en Kirk Strosahl. Doel van de methode is mensen een mentaal flexibele houding aan te leren waardoor het makkelijker wordt om met (ongewenste) veranderingen om te gaan.

Wie optimaal gezond, gelukkig en productief wil zijn, zal zich moeten aanpassen aan de veranderingen die op zijn of haar weg komen. Soms zijn het andere mensen waar men zich aan moet aanpassen, soms ook de omstandigheden op het werk, of in het privéleven. Liever dan veranderen, houden veel mensen echter vast aan oude patronen, de gangbare werkwijze of de ‘oude, vertrouwde’ situatie. Hierdoor kunnen veranderingen onnodig veel stress, angst en verzet oproepen. Gaat het om werk, dan ondermijnt dit gedrag zowel het welbevinden van organisaties als individuele werknemers.

Psychologische flexibilitieit

ACT is een vorm van gedragsverandering die gebaseerd is op de principes van acceptatie en waarden. Het doel van ACT is niet om negatieve gedachten en emoties te elimineren, maar eerder om een harmonieuze relatie met deze innerlijke ervaringen te ontwikkelen.

Door zich te richten op acceptatie, mindfulness en waarden-gestuurd gedrag, helpt ACT mensen om flexibel en veerkrachtig te reageren op de uitdagingen van het leven.
Een van de kernconcepten van ACT is de acceptatie van onze gedachten en gevoelens, zonder te proberen ze te veranderen of te vermijden. In plaats van te vechten tegen negatieve gedachten of emoties, leren we deze te omarmen en er ruimte aan te geven. Dit stelt ons in staat om bewustere keuzes te maken en ons gedrag af te stemmen op wat echt belangrijk is in ons leven.

Mindfulness speelt ook een belangrijke rol in ACT. Door op een niet-oordelende manier in het huidige moment aanwezig te zijn, kunnen we ons bewust worden van onze gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties. Dit bewustzijn stelt ons in staat om los te komen van automatische reacties en bewuste keuzes te maken die in lijn zijn met onze waarden en doelen.

Een ander essentieel aspect van ACT is het bepalen van persoonlijke waarden. Waarden geven richting aan ons leven en bepalen wat echt belangrijk voor ons is. Door ons bewust te worden van onze waarden, kunnen we beslissingen nemen en acties ondernemen die in in overeenstemming zijn met wie we werkelijk willen zijn.

ACT kan je ondersteunen bij het omgaan met verschillende uitdagingen, zoals angst, depressie, stress, verslaving en chronische pijn. Samen kijken we wat jouw waarden zijn in je leven zodat je stappen kan ondernemen in de richting van een waardevol leven. Dit noemen we ook wel psychologische flexibiliteit.

Contact
Iban: NL22 ASNB 0707 3195 28  
KvK: 60101113
Btw: NL001508117B36

Rembrandt van Rijnstraat 25
9718 PH GRONINGEN
info@bamboe-ACT.nl
06-1336 0519