Zoekre­sul­taten
Oplei­d­ing Proso­cial — Teamkracht

Eén even­e­ment in deze cat­e­gorie

21
sept
2023

Oplei­d­ing Teamkracht met Proso­cial met live­bi­jeenkom­sten

Locatie: Online via Zoom
Eerste Ned­er­land­stal­ige oplei­d­ing Teamkracht Proso­cial! De weten­schap­pelijk ken­nis van samenwerken.
Mis niets van Bamboe-​ACT!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief