Con­tact­per­soon

Con­tact­for­mulier

Send an Email

Cur­sus lijst

01
okt
Online
Online ACT voor POH-​GGZ, jeugdw­erk­ers, coaches en andere pro­fes­sion­als

05
okt
Online
Noorder­link facili­teert: Work­shop Teamkracht met Proso­cial

28
okt
Groningen
Extra oefendag om je vaardighe­den te ver­groten. Leer dansen met ACT!

07
feb
Online via Zoom
Eerste Ned­er­land­stal­ige oplei­d­ing Teamkracht Proso­cial! De weten­schap­pelijk ken­nis van samen­werken.

10
feb
Groningen
Leer effec­tief werken met Accep­tatie en Com­mit­ment Therapie/​training! Live bijeenkom­sten Gronin­gen

Mis niets van Bamboe-​ACT!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief