Con­tact­per­soon

Mobiel:
06 1336 0519

Con­tact­for­mulier

Send an Email
(option­eel)

Rem­brandt van Rijn­straat 25
9718 PH Groningen
tel: 06 1336 0519

Kijk voor leuke links en artike­len over ACT en mind­ful­ness op mijn Face­book­pag­ina.