Con­tact­per­soon

Con­tact­for­mulier

Send an Email

Cur­sus lijst

01
sept
Online
Online basiso­plei­d­ing ACT voor POH-​GGZ, jeugdw­erk­ers, coaches en ander pro­fes­sion­als.

02
sept
Groningen
Leer effec­tief werken met Accep­tatie en Com­mit­ment Therapie/​training! Live bijeenkom­sten Gronin­gen

06
sept
Online via Zoom
Eerste Ned­er­land­stal­ige oplei­d­ing Proso­cial — Teamkracht! De weten­schap van effec­tief samen­werken

10
sept
Online
Train­ing Veerkracht jon­geren. Doen wat werkt voor jou! ACT your Way!

27
okt
Online
Online ACT voor POH-​GGZ, jeugdw­erk­ers, coaches en andere pro­fes­sion­als

Mis niets van Bamboe-​ACT!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief