Con­tact­per­soon

Con­tact­for­mulier

Send an Email
(option­eel)

Train­ing Veerkracht met ACT in 4 middagen

Plaats: De Rem­brandt Cae­mer, Rem­brandt van Rijn­straat te Groningen.

Vri­jdag 4, 11, 18 en 25 okto­ber 2019 van 9.00 tot 12.00 uur.

Kosten: € 395,- (excl. btw).

Aan­melden: Info@​bamboe-​ACT.​nl

Informeer bij je werkgever voor een vergoeding.

Rem­brandt van Rijn­straat 25
9718 PH Groningen
tel: 06 1336 0519

Kijk voor leuke links en artike­len over ACT en mind­ful­ness op mijn Face­book­pag­ina.